Mağdura arabulucu eziyetini bitirdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) kira uyuşmazlıkları, işçi alacakları, tüketici davaları ve ticari konularda karşı tarafa dava açabilmek için önce arabulucuya başvurma zorunluluğunu fiilen kaldırdı. Karara göre, haklı olduğunu mahkemede ispatlayanlar, sırf ‘arabulucu görüşmesine katılmadı’ diye 50 bin lirayı aşan tutarlardaki mahkeme masrafı ile avukatlık ücretini artık ödemek zorunda kalmayacaklar. AYM, tarafları arabulucu görüşmesine zorlayan, görüşmeye katılmayan haklı tarafı cezalandıran kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu. Kararla Arabuluculuk Kanunu’ndaki, “İlk toplantıya katılmayan taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez” ifadesi kaldırıldı. Aykırılık gerekçesinde, “Yargılamada tamamen haklı çıkan, diğer bir ifadeyle aslında tümüyle haksız bir sürece maruz kaldığı yargılamanın sonucunda, ilk toplantıya katılmayan tarafın yargılama giderlerinden tümüyle sorumlu tutulması ve vekalet ücretinin tamamından yoksun kılmasının kişilere aşırı bir külfet yüklediği, orantısız bir sınırlamaya neden olduğu sonucuna varılmıştır” denildi. Mahkemenin kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

50 BİNLİK CEZA BİTTİ

Karar milyonlarca tüketici, kiracı ve ev sahibi ile özellikle işten atılan işçiler açısından kritik önem taşıyor. Hakkını mahkemede aramak isteyen içiler mevcut düzenleme yüzünden zorunlu olarak arabulucuya gitmek zorunda kalıyor, bu da işverenlere işçi üzerinde baskı kurma fırsatına yol açıyordu.

9 ay sonra devreye girecek

Kararı değerlendiren Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, ilk arabuluculuk görüşmesine katılmayan ancak mahkemeyi kazanan haklı tarafın ortalama 15 bin lira vekalet ücreti ile 8 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen mahkeme masraflarını ödemekten kurtulduğunu söyledi. Kararın 9 ay sonra yürürlüğe gireceğine dikkat çeken Gündoğan, “Mağduriyet yaşamamak için önümüzdeki 9 ay boyunca arabuluculuk ilk görüşmesine katılmak gerekiyor. Aksi halde haklı taraf yaklaşık 50 bin liralık yükü ödemek zorunda kalır. 9 ay sonra bu mağduriyet bitecek” uyarısına bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x